Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Tuyên Quang

( Cập nhật lúc 18:06 20/05/2022 )
Ca dương tính
1.181
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
60
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
1.160
Địa phương
Ca dương tính
Thành phố Tuyên Quang
728
Huyện Chiêm Hóa
142
Huyện Yên Sơn
119
Huyện Sơn Dương
92
Huyện Hàm Yên
44
Huyện Na Hang
25
Huyện Lâm Bình
12