Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Tuyên Quang

( Cập nhật lúc 19:00 24/01/2022 )
Ca dương tính
982
F1
2.612
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
78
Trong ngày
87
F2
3.563
Chờ xét nghiệm
1.277
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
6.010
Địa phương
Ca dương tính
Huyện Hàm Yên
395
Huyện Sơn Dương
200
Huyện Yên Sơn
128
Huyện Chiêm Hóa
44
Huyện Lâm Bình
11
Huyện Na Hang
7
Thành phố Tuyên Quang
0