Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Tuyên Quang

( Cập nhật lúc 19:40 23/09/2021 )
Ca dương tính
0
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
377
Trong ngày
0
F2
1.359
Chờ xét nghiệm
78
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
2.883
Địa phương
Ca dương tính
Huyện Yên Sơn
0
Huyện Sơn Dương
0
Huyện Chiêm Hóa
0
Thành phố Tuyên Quang
0
Huyện Hàm Yên
0
Huyện Lâm Bình
0
Huyện Na Hang
0