Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Tuyên Quang

( Cập nhật lúc 18:06 16/06/2022 )
Ca dương tính
216
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
8
Trong ngày
18
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
201
Địa phương
Ca dương tính
Thành phố Tuyên Quang
99
Huyện Yên Sơn
72
Huyện Chiêm Hóa
24
Huyện Sơn Dương
9
Huyện Hàm Yên
7
Huyện Na Hang
5