Không có ca nhiễm 1 - 5 6 - 20 > 20
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Tỉnh Tuyên Quang

( Cập nhật lúc 18:06 27/07/2022 )
Ca dương tính
140
F1
0
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
0
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
5
Trong ngày
8
F2
0
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
129
Địa phương
Ca dương tính
Thành phố Tuyên Quang
80
Huyện Chiêm Hóa
17
Huyện Yên Sơn
17
Huyện Na Hang
8
Huyện Sơn Dương
7
Huyện Hàm Yên
5